MIL STANDART KABLO

“MIL” kısaltması, askeri teknik özelliklere sahip kablolar için kullanılmaktadır. MIL standartlı kablolar, yüksek frekanslı elektronik uygulamalarda, aşırı yüksek veya düşük ısı dayanımı istenen durumlarda ve benzeri ağır çevresel şartlarda çalışabilecek şekilde dizayn edilmişlerdir